ESLABÓN con PICO de LORO


ESLABÓN con PICO de LORO

art. 103020 – Tamaño 19 mm – Tamaño 3/4 pulg. – SWL 3.2 ton – Peso 1.60 kg

art. 103025 – Tamaño 25 mm – Tamaño 1 pulg. – SWL 4.4 ton – Peso 3.20 kg

art. 103030 – Tamaño 28 mm – Tamaño 1 1/8 pulg. – SWL 5.6 ton – Peso 5.60 kg

art. 103040 – Tamaño 35 mm – Tamaño 1 3/4 pulg. – SWL 12.5 ton – Peso 9.50 kg

SKU: 103020/40 Categoría: